Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
mgr Michał Soska
Adres
ul.Cieszyńska 3b
43-430 Skoczów
Kontakt
33 853 22 30 504 955 060 kontakt@niemiecki-tlumacz.com
Odległość nie ma znaczenia!
1. Wyślij zapytanie o wycenę i termin realizacji, załączając skan dokumentu.
2. Odpowiedź powinna nastąpić w ciągu 30 minut.
3. Potwierdź zlecenie mailowo lub telefonicznie, podając imię i nazwisko (dane do faktury) oraz numer telefonu osoby zlecającej tłumaczenie.
4. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są ważne tylko jako oryginalny dokument. Skan tłumaczenia prześlemy mailowo, ale oryginał wysyłamy Pocztą Polską.
formularz kontaktowy

O mnie

mgr Michał Soska

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/87/16.

Jestem doświadczonym tłumaczem języka niemieckiego. Zachęcam do skorzystania z moich usług. Oferuję tłumaczenia pisemne poświadczone i tłumaczenia pisemne zwykłe, a także tłumaczenia ustne. Posiadam doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń języka niemieckiego w następujących dziedzinach: administracja, budownictwo, prawo, rachunkowość, medycyna, ubezpieczenia, szkolnictwo i wiele innych.

dowiedz się więcej
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie uwierzytelnione potocznie nazywane jest przysięgłym, ponieważ może je dokonać tylko tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która zdała z pozytywnym wynikiem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości, złożyła zaprzysiężenie i została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.


Tłumacz przysięgły specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych, biznesowych, medycznych i wielu innych. Tłumaczenie uwierzytelnione charakteryzuje się odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego, zawierającym w otoku jego imię i nazwisko, oraz własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie uwierzytelnione uznawane jest przez wszystkie sądy, organy władzy publicznej i instytucje zarówno w Polsce, jak i w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).


Zasady pracy tłumacza przysięgłego określa m.in. Kodeks Tłumacza Przysięgłego, określający szczegółowo zasady etyki zawodowej tłumacz przysięgłego. Należą do nich w szczególności:

- obowiązek zachowania staranności i wierności
- obowiązek szczególnej bezstronności
- obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

dowiedz się więcej
Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia niemieckie konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne:

- tłumaczenia spotkań biznesowych
- tłumaczenia wystąpień
- tłumaczenia konferencji
- tłumaczenia sympozjów
- tłumaczenia szkoleń
- przesłuchania w sądach, prokuraturze, straży granicznej, na policji
- ceremonie ślubne i weselne, cywilne i kościelne, imprezy rodzinn

dowiedz się więcej
Tłumaczenia zwyczajne

Nie zawsze wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe). W bardzo wielu przypadkach – jeśli tłumaczenie nie ma trafić do sądu lub innego urzędu i przeznaczone jest na użytek wewnętrzny – wystarczy tłumaczenie zwyczajne, które powstaje z taką samą starannością i wiernością wobec oryginału, ale nie posiada pieczęci i podpisu tłumacza przysięgłego.

Do typowych dokumentów, tłumaczonych bez uwierzytelnienia (zwyczajnie), należą: 

- dokumenty biznesowe, finansowe i ekonomiczne: umowy, bilanse i sprawozdania, faktury, zamówienia, opinie i ekspertyzy, kontrakty, protokoły i statuty

- dokumenty firmowe: strony internetowe, foldery i materiały reklamowe, oferty teksty naukowe i popularno-naukowe: tłumaczenia na potrzeby prac naukowych, streszczenia i abstrakty, materiały prasowe itp. 

- dokumenty produktowe: opisy produktów przeznaczonych na eksport, etykiety produktowe, listy składników lub metody zastosowania 

- dokumenty ubezpieczeniowe: polisy, zaświadczenia, druki ZUS, ekspertyzy i opinie

dowiedz się więcej
Dane kontaktowe
mgr Michał Soska
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
ul. Cieszyńka 3B
43-430 Skoczów
ING Bank Śląski:
26 1050 1096 1000 0090 7435 3658
NIP: 5482516471
REGON: 241616645
Formularz kontaktowy
Załącznik:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
więcej >>
przez Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego mgr Michał Soska, 43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 3B zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej
więcej >>
przez Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego mgr Michał Soska, 43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 3B zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
* pola obowiązkowe