Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
mgr Michał Soska

Tłumaczenia prawnicze

Oprócz przekładów zwyczajnych oraz ustnych do zakresu moich usług zalicza się również translacja tekstów o charakterze prawniczym. Mogą one dotyczyć pism prawnych, sądowych, administracyjnych, urzędowych, notarialnych, dokumentów procesowych i innych źródeł prawniczych, które jako przysięgły tłumacz polsko-niemiecki mogę przełożyć na język polski lub niemiecki - w zależności od potrzeby klienta.

Zgodność ze stylem i systemem prawnym

Każdy tłumacz przysięgły języka niemieckiego powinien dobrać strategię i techniki tłumaczeniowe do specyfiki tekstu. Wiem, że może być to trudne, jednak zawsze zwracam uwagę na konieczność dostosowania metodologii pracy do różnych aspektów prawnych i formalnych zasad dokonywanych przekładów źródeł obcojęzycznych na język polski. Podczas translacji używam specjalistycznej terminologii, dopasowanej do cech charakterystycznych i unikalności mowy w danym tekście prawnym. Jako przysięgły tłumacz języka niemieckiego mogę zapewnić, że dzięki temu tworzone przeze mnie przekłady są zrozumiałe, utrzymane w spójnym stylu i zgodne z systemem prawnym obowiązującym w danym państwie.

Dbałość o szczegóły

Nawet profesjonalny tłumacz z języka niemieckiego na polski potrzebuje czasu, aby dokonać przekładu. Wynika to z licznych trudności merytorycznych i językowych, które najczęściej dotyczą nazw związanych z wymiarami sprawiedliwości, nazw organów egzekucyjnych, nazw dokumentów i czynności związanych ze sprawą, a także typu mowy prawniczej, która może dotyczyć:

  • rozpraw sądowych,
  • ustnych i pisemnych orzeczeń sądowych,
  • umów, rozporządzeń i ustaw,
  • komunikacji między prawnikami
  • komunikacji między prawnikiem, a jego klientem.

Wymaga to użycia przeze mnie w przekładzie specjalistycznej terminologii, właściwej interpretacji, zastosowania oryginalnych i zgodnych skrótów, a także uwzględnienia odgórnych nakazów, które wynikają z przepisów ustanowionych w danym państwie. Szanuję jednak czas każdego Klienta, dlatego swoje usługi zawsze staram się wykonywać zgodnie z ustalonym terminem. Zapraszam do skontaktowania się ze mną - obsłużę klientów z Polski i z zagranicy.