Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
mgr Michał Soska

Tłumaczenia techniczne

W ramach świadczonych usług zajmuję się trudniejszymi w obsłudze przekładami, które wymagają nie tylko wysokiej znajomości języka, ale również wiedzy z konkretnej dziedziny. Jako doświadczony i przysięgły tłumacz polsko-niemiecki najczęściej pracuję z tekstami o różnych kombinacjach językowych w postaci skomplikowanego, specjalistycznego słownictwa:

  • certyfikatów, kosztorysów, patentów,
  • kart bezpieczeństwa produktów,
  • instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych i budowlanych,
  • dokumentacji przetargowych,
  • deklaracji zgodności,
  • dowodów rejestracyjnych,
  • projektów, planów i opisów technicznych,

oraz wielu innych.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego musi też umieć obsługiwać takie pisma, które wymagają poświadczenia. Mogą one dotyczyć dokumentacji przetargowej, technicznej lub patentowej zarówno ustnej, jak i pisemnej. Na życzenie klienta zajmę się przekładem uwierzytelnionym technicznym niezależnie od formy, w jakiej musi się on ukazać. Swoją pracę wykonuję tak, aby jak najlepiej przełożyć materiał źródłowy na konkretny język. Różne branże wiążą się z różnym słownictwem, dlatego zawsze pod uwagę biorę to, kto będzie adresatem tekstu. Moim zadaniem jest zatem zadbanie, aby przełożony dokument był precyzyjnie dopasowany do odbiorcy i zrozumiały.

Tłumaczenie techniczne niemiecko-polskie

Posiadam doświadczenie w obsłudze tekstów specjalistycznych z zakresu budownictwa, prawa, medycyny, finansów, techniki i kilku innych dziedzin. Jako zawodowy, przysięgły tłumacz z języka niemieckiego na polski dokonuję translacji zarówno z języka niemieckiego na polski, jak i z polskiego na niemiecki.

Warto zaznaczyć, że przysięgły, techniczny tłumacz niemiecki lub polski nie musi jedynie perfekcyjnie znać słownictwo czy branżę na podstawie wykształcenia. To również znajomość stylistyki używanej w danym tekście, a przede wszystkim doświadczenie, które wykorzystuje w praktyce a co za tym idzie – zastosowanie specjalistycznego żargonu.

Przekład jakiegokolwiek dokumentu to odpowiedzialność. W mojej pracy nie ma miejsca na błędy, bo od każdego przetłumaczonego słowa zależy zrozumienie zasady działania specjalistycznych urządzeń. Potrzebujesz rzetelnego wsparcia? Zapraszam do kontaktu!