Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
mgr Michał Soska

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie uwierzytelnione potocznie nazywane jest przysięgłym, ponieważ może je dokonać tylko tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która zdała z pozytywnym wynikiem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministerstwie Sprawiedliwości, złożyła zaprzysiężenie i została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.


Tłumacz przysięgły specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych, biznesowych, medycznych i wielu innych. Tłumaczenie uwierzytelnione charakteryzuje się odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego, zawierającym w otoku jego imię i nazwisko, oraz własnoręcznym podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie uwierzytelnione uznawane jest przez wszystkie sądy, organy władzy publicznej i instytucje zarówno w Polsce, jak i w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).


Zasady pracy tłumacza przysięgłego określa m.in. Kodeks Tłumacza Przysięgłego, określający szczegółowo zasady etyki zawodowej tłumacz przysięgłego. Należą do nich w szczególności:

 • obowiązek zachowania staranności i wierności
 • obowiązek szczególnej bezstronności
 • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
 • obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 • obowiązek pomocy w wypadku losowym
 • solidarność koleżeńska i solidarność międzynarodowa

Do typowych dokumentów, tłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, należą:

 • dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, umowy kupna-sprzedaży
 • dokumenty metrykalne: akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, uznanie dziecka, zmiana nazwiska itp.
 • dokumenty urzędowe: dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, dokumenty administracyjne
 • dokumenty prawne i prawnicze: wyroki i orzeczenia, korespondencja sądowa, wnioski, pozwy itp., teksty ustaw i aktów prawnych, pisma adwokackie, odpisy
 • dokumenty biznesowe i ekonomiczne: umowy, bilanse i sprawozdania roczne, audyty, akty notarialne, oferty handlowe, reklamacje, rachunki i faktury
 • dokumenty zawodowe: umowy o pracę i świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach
 • dokumenty medyczne: wypisy ze szpitala, zaświadczenia i zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stanie zdrowia, karty choroby
 • dokumenty techniczne: instrukcje obsługi, atesty i certyfikaty techniczne
 • dokumenty szkolne i uniwersyteckie: świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa zawodowe, potwierdzenia uzyskanych uprawnień i kwalifikacji
 • dokumenty księgowo-podatkowe i ubezpieczeniowe: zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, polisy ubezpieczeniowe, zaświadczenia o odprowadzanych składkach, ekspertyzy i opinie

 

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - ODLEGŁOŚĆ NIE MA ZNACZENIA!

1) wyślij zapytanie o wycenę i termin realizacji, załączając skan dokumentu
2) odpowiedź powinna nastąpić w ciągu 30 minut.
3) potwierdź zlecenie mailowo lub telefonicznie, podając imię i nazwisko (dane do faktury) oraz numer telefonu osoby zlecającej tłumaczenie
4) tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są ważne tylko jako oryginalny dokument. Skan tłumaczenia prześlemy mailowo, ale oryginał wysyłamy Pocztą Polską


SZYBKIE I RZETELNE TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - TERMIN REALIZACJI TO ZWYCZAJNIE DO 2 DNI ROBOCZYCH.


MOŻLIWA REALIZACJA W TRYBIE EXPRESOWYM.